Ouderinitiatief
Recentelijk hebben de Amsterdamse schoolbesturen in samenwerking met de gemeente besloten ouderinitiatieven op de basisscholen actief te gaan ondersteunen. Een ouderinitiatief bevordert de ouderbetrokkenheid, draagt bij aan de buurtcohesie en versterkt de prominente rol die een school in zijn buurt en de samenleving kan vervullen.

Samen met de kinderen uit de buurt naar school en samen spelen buiten schooltijd? Uit onderzoek blijkt dat ouders vaak de voorkeur geven aan een goede, vertrouwde school in hun eigen woonomgeving, die tevens een afspiegeling is van de buurt.

Bij een ouderinitiatief geven ouders uit de buurt in samenwerking met de school actief invulling aan een groepsaanmelding, waarbij een groep kinderen eraan bijdraagt dat de school een betere afspiegeling van haar buurt wordt/blijft. 
 

Doelstelling hiervan is diversiteit in het onderwijs waarborgen en invulling te geven aan buurtcohesie en ouderbetrokkenheid.
(Klik hier voor details).

'Goede ideeën ontstaan door samenwerken!'