Barbaraschool

De Barbaraschool is een kleine, rustige, van origine katholieke, brede buurtschool.

Onze school bestaat uit zes groepen. Alle kinderen kunnen zich veilig voelen bij ons. Ons onderwijs bieden wij aan op basis van het leerstofjaarklassensysteem. We hebben aandacht voor verschillen – daarom differentiëren we waar dat mogelijk en wenselijk is. Op die manier proberen we alles uit een kind te halen.  Zelfstandig werken en eigen verantwoordelijkheid nemen vinden wij heel belangrijk.
We hebben veel aandacht voor taal en rekenen, waarbij we de focus leggen op goede aansluiting bij het vervolgonderwijs. Daarnaast is er genoeg tijd en ruimte op onze school voor sport en spel, creativiteit, cultuur, natuur en techniek en levensbeschouwing.

  

De Barbaraschool is in mijn ogen uniek. Het is een kleinschalige buurtschool in Amsterdam Oost met een bovengemiddelde oudertevredenheid, bleek uit een recente peiling. De Barbaraschool heeft dan ook veel betrokken ouders. Het is een succesvol gemengde school.  

De school heeft een goed, sterk team van leerkrachten. Kinderen krijgen individuele begeleiding om te werken aan hun ontwikkeling en werken in groepjes wordt gestimuleerd. Er is extra aandacht voor beweging (met een eigen vakdocent gymnastiek) en voor cultuur, filosofie, drama en Engels. De school zit in een prachtig gebouw, het oudste basisschoolgebouw van Amsterdam. 

Een groep ouders uit de buurt zag 5 jaar geleden deze bijzondere eigenschappen van de school. Zij hadden het vertrouwen in het onderwijsniveau en dat de school zou kunnen groeien en een gemengde school zou kunnen worden. En dat is gelukt!  

Het ouderinitiatief vervult een grote rol bij het verspreiden van dit verhaal van de Barbaraschool. Dit heeft tot gevolg dat ouders uit de buurt hun kinderen naar de Barbaraschool sturen en dat de twee kleuterklassen inmiddels al enkele jaren goed gevuld zijn. De school groeit en bloeit!

Loes Soons, ouder van de Barbaraschool