De Krijtmolen

 OBS De Krijtmolen is een openbare school in de Molenwijk met ruim 220 leerlingen en een enthousiast en deskundig team. Wij zijn trots op onze multiculturele samenstelling.

 

Als school van de toekomst spelen we in op de snel veranderende en digitale samenleving. Over dertig jaar zullen er banen zijn, die we nu nog niet kennen. Daar moeten we onze kinderen goed op voorbereiden. Daar horen kennis én vaardigheden bij die gericht zijn op de toekomst.  Allereerst investeren we in een stevige basis:  goede leerprestaties op het gebied van taal en rekenen in een veilig en positief klimaat. Daarnaast leren wij onze kinderen om op een respectvolle manier met anderen en de omgeving om te gaan.


Als school van de toekomst geven we
Engels vanaf groep 1 en zetten we extra in op digitale vaardigheden. Dit doen we door middel van extra aandacht voor mediawijsheid, computervaardigheden, programmeren en multimedia. Vanaf groep 5 gebruiken alle kinderen een tablet of Chromebook. We besteden veel aandacht aan samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en het ontwikkelen van een positief kritische houding. Tijdens en na schooltijd laten we kinderen kennis maken met de wereld om hen heen, zodat zij hun interesses en kwaliteiten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

  

Kort geleden zijn wij met een ouderinitiatief gestart. Dit initiatief sluit goed aan bij onze manier van lesgeven – en bij de manier waarop we kinderen voorbereiden op hun rol in de samenleving. Onze school wil zich daar actief voor inzetten. We willen een goede afspiegeling zijn van de maatschappij – en dit willen we ook graag blijven!