Elisabeth Paulusschool

De school met de meeste buitenuren

Op de Elisabeth Paulus leren kinderen te ontdekken wie ze zijn. Naast taal, lezen en rekenen is er daarom genoeg ruimte voor sport, creativiteit, museumbezoek en voorstellingen. Onze leerlingen werken met moderne leermiddelen, krijgen Engelse les vanaf hun 4e jaar, krijgen muziekles van een vakdocent en musicallessen in de bovenbouw. Onze leerlingen zijn veel in het aangrenzende Westerpark te vinden – wanneer het weer het toelaat.

  

De mooiste leslokalen vind je buiten

Van buiten leer je. Bijvoorbeeld wat ‘oneindig’ is door grassprietjes te tellen. Of je leert dat sommige lieveheersbeestjes vijf stipjes hebben en anderen zeven. En dat het in de lente anders ruikt dan in de herfst. Van buiten word je groot. Het nodigt je uit om je grenzen te ontdekken door te ravotten en te klimmen. Soms laat buiten je verbazen. Bijvoorbeeld over wat mensen allemaal weggooien - en wat je met dat zwerfafval kunt knutselen.

 

Internationale onderwijsmethode

Op onze school wordt gewerkt met IPC, een internationale, creatieve en thematische onderwijsmethode. Zelf ontdekkend en hersenvriendelijk leren met als essentieel onderdeel het internationaal perspectief. Leerlingen gaan aan de hand van een probleem op onderzoek uit. We bieden onderwijs op maat voor alle kinderen: van kinderen die extra hulp nodig hebben tot kinderen die voorlopen.

 

Samen met elkaar

Als je opgedane kennis kunt delen, geeft dat aan dat kennis wordt beheerst. Daarom sluiten we thema’s af met presentaties over het geleerde. Ouders, grootouders en belangstellenden zijn dan van harte welkom. Met een enthousiast lerarenteam bouwen we samen met de ouders aan de toekomst van onze kinderen. Wij werken met een continurooster.  De voor- en naschoolse opvang zit bij ons in het gebouw. Een fijne school maak je met kinderen, leerkrachten en ouders samen.  Daar staan wij als school voor. En daar gaan wij voor.