De Huibersschool

Op De Huibersschool is leren leuk en is er ruimte voor ieder kind!

“Wat een rust hier en wat gaan de kinderen hier fijn met elkaar om!” Dat horen wij als school heel geregeld. En daar zijn wij trots op.  Juist om deze reden slagen we er goed in om onze kinderen te laten leren. Als leerkracht de juiste instructie te geven. Kinderen te begeleiden in hun leerproces.  Kinderen een veilige plek te laten vinden op school om zichzelf te ontwikkelen. Daarbij  mogen onze kinderen fouten maken en hun grenzen verleggen. Ons team van leerkrachten ondersteunt dit. We zijn trots op De Huibersschool. Iedere dag weer maken we met veel plezier het leren zichtbaar voor onze kinderen.

Hoe onderscheiden wij ons als school?

·       Wij zijn voorloper in de begeleiding en training van de sociaal emotionele ontwikkeling. Wij leren onze kinderen om op een constructieve manier met conflicten om te gaan.

·       Wij stimuleren onze kinderen om hun gevoelens onder woorden te brengen.

·       Wij bieden heel veel mogelijkheden om talenten te leren kennen en te ontwikkelen.

·       Wij bieden jonge kinderen een omgeving waarin zij spelend mogen leren.

·       Wij versterken het besef van verantwoordelijk zijn voor het welbevinden van jezelf en de ander.

·       Wij bieden goed eigentijds onderwijs waardoor we op landelijke toetsen goed scoren.

·       Wij spelen in op de actualiteit.

·       Wij versterken zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfbewustzijn van onze kinderen.

·       Wij moedigen onze kinderen aan tot het ervaren van successen en leren ze ook om tegenvallers te incasseren en daarvan te leren.

·       Wij investeren in goede contacten met ouders en verzorgers.

Ons profiel:

·        Samen werking – Leren Zichtbaar Maken

·        Veiligheid – Vreedzame School

·        Persoonlijke groei

·        Kunst en Cultuur

·        Gezonde en sport actieve school

  

Heeft u interesse?
Neem gerust contact op: 020-6152697 of email naar huibers.info@askoscholen.nl en maak een afspraak voor een rondleiding.