Narcis Querido

In een klimaat van veiligheid en saamhorigheid staan kinderen centraal binnen onze school.  We leren van en met elkaar – dat is ons motto.

Ons onderwijs blijft zich steeds ontwikkelen. Nieuwe inzichten passen we toe in onze lessen en in de  inrichting van de klaslokalen. Werken aan kwaliteitsverbetering heeft permanent onze aandacht. Wij zijn een breinvriendelijke school.

Met methodetoetsen en onafhankelijke toetsen houden we vorderingen van leerlingen scherp in de gaten. Daarbij proberen we zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de leerbehoeftes van onze individuele leerlingen.

 

Goede samenwerking tussen school en ouders is voor kinderen van essentieel belang. Daar geven wij als school op uiteenlopende manieren vorm aan. Ouderbetrokkenheid staat bij ons hoog in het vaandel.